Ponúkané služby

Na našom pracovisku poskytujeme profesionálnu kompletnú starostlivosť o zdravie ženy so zodpovedným prístupom ku každej našej klientke.

Tehotenstvo

 • konzultácia, vyšetrenie a liečba neplodného páru

 • v prípade potreby genetická konzultácia

 • konzultácia a príprava na „umelé oplodnenie“

 • diagnostika tehotnosti

 • kompletná starostlivosť o tehotné ženy

 • diagnostika, liečba patologickej a ohrozenej tehotnosti

 • predpôrodná príprava, príprava na účasť partnera pri pôrode, na pôrod v epidurálnej analgézii

 • informácie o odbere pupočníkovej krvi pri pôrode

 • starostlivosť v šestonedelí

 • poradenstvo pri kojení

 • príprava a vyšetrenie pred interrupciou

Gynekológia

 • preventívne prehliadky žien vrátane vyšetrenia prsníkov

 • zabezpečenie mamografického a ultrazvukového vyšetrenia prsníkov

 • zabezpečenie denzitometrického vyšetrenia na zistenie kostnej hustoty

 • diagnostika a liečba gynekologických zápalov, výtokov a bolestí

 • diagnostika a liečba príčin porúch menštruačného cyklu

 • diagnostika, konzultácia a liečba nezhubných a zhubných lézií

 • diagnostika a liečba klimakterických ťažkostí, pravidelné sledovanie žien užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu

 • diagnostika porúch panvového dna / pokles rodidiel, únik moča /

 • ordinácia všetkých druhov antikoncepcie a následné sledovanie

 • príprava a vyšetrenie pred sterilizáciou

 • predoperačné konzultácie, príprava pacientky na operáciu , realizácia operačného výkonu / v mieste jednodňovej chirurgie, ev. v Univerzitnej nemocnici LP Košice/ a pooperačné sledovanie

 • manažment kúpeľnej liečby

 Ultrazvukové vyšetrenie

 • USG vyšetrenie pri preventívnej prehliadke

 • USG vyšetrenie orgánov malej panvy

 • USG diagnostika pri úniku moču

 • USG sledovanie a diagnostika fyziologickej a patologickej tehotnosti