O ambulancii - kožné

Ak ste sa rozhodli pre vzhľad Vašej kože urobiť čokoľvek, začnite to až po podrobnej porade s Vašim kožným lekárom. Nie všetky zmeny na koži nie sú iba kozmetickým problémom. Môžu byť prvým prejavom závažných zmien alebo odrazom systémových ochorení.

Naša kožná ambulancia sa venuje diagnostike a liečbe celej šály kožných chorôb.

 • Vyšetrovanie a liečba detí aj dospelých s kožnými chorobami v plnom rozsahu (ekzém, kožné alergie, psoriáza, plesne, pohlavné choroby, kožné nádory a mnohé ďalšie choroby kože, vlasov a nechtov).
 • Liečba a starostlivosť o pacientov s krčovými žilami, opuchmi a vredmi  predkolení.
 • Vyšetrujeme materské znamienka dermatoskopom, ktoré umožní, aby rakovina kože bola včas odhalená a odstránená.
 • Liečba všetkých foriem akné.
 • Liečba a odstraňovanie bradavíc a rôznych kožných výrastkov tekutým dusíkom a elektrokauterom.

MUDr. Erika Linkeschová

Odborná prax:

 • Atestácia 2. stupňa z dermatovenerológie, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava
 • Specializačný kurz z lymfologie, IDPVZ Brno
 • Atestácia 1. stupňa z dermatovenerológie, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie zdravotníkov v zdravotníctve, Bratislava
 • Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, UN LP Košice
 • Klinika dermatovenerológie, UN LP, Trieda SNP č. 1, Košice
 • DOST, Dermatovenerologiké oddelenie sanatórneho typu., Svidník
 • Kožné oddelenie, Svidník
 • Lekárska fakulta, UPJŠ Košice