O ambulancii

Naša ambulancia Vám ponúka

Vysoko odbornú starostlivosť s individuálnym prístupom ku každej žene, ktorá navštívi našu ambulanciu. Možnosť komplexnej starostlivosti a doriešenie všetkých Vašich gynekologických a pôrodníckych problémov. Celoročná kompletná gynekologická starostlivosť a poradenstvo na najvyššej úrovni.

Ponúkame možnosť individuálnej, nadštandardnej starostlivosti v prípade hospitalizácie pri gynekologickom ochorení, gynekologickej operácii, pri problémoch v tehotnosti, pri pôrode v spolupráci s UNLP Košice.

Naša ambulancia je umiestnená priamo v areáli Leteckej vojenskej nemocnice v Košiciach preto vieme zabezpečiť kompletnú zdravotnú starostlivosť o naše pacientky ( odbery, sonografia, mamografia, špeciálne vyšetrenia, ... ) prakticky v jednej budove ( bez straty času, potreby cestovania ... ). Všetko pod jednou strechou !!!

MUDr. Peter Linkesch vykonáva všetky druhy gynekologických a pôrodníckych operácií a zákrokov a odvádza spontánne aj operačné pôrody.

V prípade potreby Vám zabezpečíme špecializovanú diagnostiku, konzultácie a liečbu vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v regióne alebo v rámci celej Slovenskej republiky.

MUDr. Peter Linkesch

  • takmer 25 ročná prax a skúsenosti v práci na Gynekologicko - pôrodníckej klinike, všeobecnej gynekologickej a onkogynekologickej ambulancii

  • špecializačná atestácia I. a II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, klinická onkológia

  • absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové

  • certifikát z USG v Gynekológii a pôrodníctve

  • člen Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej Gynekologicko - pôrodníckej spoločnosti, Slovenskej onkogynekologickej spoločnosti